۱۳۹۶ پنج شنبه ۲ آذر | Thursday 23 November 2017  English         Arabic
بیمارستان سینا
بیمارســتان تخصصی و فوق تخصصی سینــا

لیست کشیک مدیران کشیک اسفند ماه 1393
لیست مقیم اسفند ماه 1393
لیست کشیک مقیمی طب اورژانس اسفندماه1393
لیست کشیک فک و صورت اسفندماه1393
لیست کشیک رادیولوژی اسفند1393
لیست کشیک درمانگاه فک و صورت اسفند ماه1393
لیست کشیک جراحی اسفند1393
لیست کشیک بیهوشی اسفند1393
لیست کشیک اورولوژی اسفند1393
لیست کشیک اساتید طب اورژانس
لیست کشیک جراحی اعصاب اسفند1393
لیست کشیک ارتوپدی اسفند1393
لیست کشیک داخلی اعصاب اسفند 1393
لیست کشیکcprاسفند1393
لیست کشیک داخلی اسفند1393
لیست کشیک دستیاران طب اورژانس بهمن 1393
لیست کشیک درمانگاه گروه فک وصورت بهمن 1393
لیست کشیک گروه فک و صورت بهمن 1393
لیست کشیک جراحی اعصاب بهمن ماه 1393
لیست کشیک مقیم بهمن ماه 1393

  از صفحه : 1 تا 11  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - ... -  

معرفی اساتید و پزشکان
دکتر سلیم زاده احمد- متخصص داخلي، فوق تخصص روماتولوژی
جهت مشاهده CV کلیک نمائید
دکتر شکوری راد علي - متخصص رادیولوژی
جهت مشاهده CV کلیک نمائید
کاربــران

کد ملی :

رمز عبور :

تبلیغات