۱۳۹۶ شنبه ۴ آذر | Saturday 25 November 2017  English         Arabic
بیمارستان سینا
بیمارســتان تخصصی و فوق تخصصی سینــا

انتصاب دکتر مظاهر قربانی به سمت مسئول ایمنی بیمارستان سینا
انتصاب حسن برکتی به سمت سرپرست مدیریت مرکز آموزشی پژوهشی و درمانی سینا
دکتر مریم ابوالحسنی به سمت سرپرست کلینیک چاقی بیمارستان سینا منصوب شد
اخبار انتصابات / دکتر پورمند با ارسال احکام جداگانه ضمن تقدیر از دکتر عادل یزدانخواه؛ دکتر رضا شریعت محرری را به سمت رییس مرکز توسعه آموزش بیمارستان منصوب نمود
اخبار انتصابات / انتصاب دکتر عباس سلیمانی به سمت رئیس بخش قلب و عروق بیمارستان سینا توسط رییس دانشکده پزشکی تهران
اخبار انتصابات / انتصاب دکتر محسن اسفندبد به سمت سرپرست بخش خون و انکولوژی بیمارستان سینا
اخبار انتصابات / انتصاب دکتر حسین حیدر به سمت سرپرست بخش جراحی فک و صورت بیمارستان سینا
اخبار انتصابات / انتصاب دکتر ساناز احمدی به سمت " رابط بین الملل بیمارستان سینا "
خبر انتصاب / انتصاب حسن بیگدلی به سمت مسئول واحد نقليه بيمارستان
خبر انتصاب / انتصاب مهندس مهرداد سلیمانی به سمت مديريت منابع انساني بيمارستان
خبر انتصاب/ انتصاب مریم اسفندبد به سمت سوپروایزر بخش رادیولوژی بیمارستان
خبر انتصاب/ انتصاب آقای دکترعباس سلیمانی به سمت سرپرست بخش قلب بیمارستان
اخبار انتصاب / در احکام جداگانه ای، مدیران گروه های جراحی ؛ ارولوژی و بیهوشی دانشگاه از بیمارستان سینا انتخاب شدند
خبر انتصاب / آقای ایمان نیکوکار به سمت امین اموال بیمارستان سینا منصوب شد
اخبار انتصاب/ دو انتصاب در مراكز تحقيقاتي«تروما و پژوهش هاي جراحي» و «ضايعات مغزي و نخاعي پژوهشكده علوم اعصاب»
خبر انتصاب/ انتصاب آقای دکترعلی اصغر اخوت به سمت رییس کلینیک ویژه بیمارستان
خبر انتصاب / دکتر محمد رضا خاجوی به سمت معاون آموزشی بیمارستان سینا منصوب شد
خبر انتصاب/ انتصاب خانم دکتر زیبا اقصایی فرد به سمت رئیس حاکمیت بالینی بیمارستان
معرفی اساتید و پزشکان
دکتر کریمی يارندي كوروش - متخصص جراحي مغز و اعصاب
جهت مشاهده CV کلیک نمائید
دکتر رازقی عفت - متخصص داخلي فوق تخصص نفرولوژی
جهت مشاهده CV کلیک نمائید
کاربــران

کد ملی :

رمز عبور :

تبلیغات