۱۴۰۰ سه شنبه ۴ آبان | Tuesday 26 October 2021  English         Arabic
بیمارستان سینا
بیمارســتان تخصصی و فوق تخصصی سینــا

خبر انتصاب / انتصاب مهندس مهرداد سلیمانی به سمت مديريت منابع انساني بيمارستان
خبر انتصاب/ انتصاب مریم اسفندبد به سمت سوپروایزر بخش رادیولوژی بیمارستان
خبر انتصاب/ انتصاب آقای دکترعباس سلیمانی به سمت سرپرست بخش قلب بیمارستان
اخبار انتصاب / در احکام جداگانه ای، مدیران گروه های جراحی ؛ ارولوژی و بیهوشی دانشگاه از بیمارستان سینا انتخاب شدند
خبر انتصاب / آقای ایمان نیکوکار به سمت امین اموال بیمارستان سینا منصوب شد
اخبار انتصاب/ دو انتصاب در مراكز تحقيقاتي«تروما و پژوهش هاي جراحي» و «ضايعات مغزي و نخاعي پژوهشكده علوم اعصاب»
خبر انتصاب/ انتصاب آقای دکترعلی اصغر اخوت به سمت رییس کلینیک ویژه بیمارستان
خبر انتصاب / دکتر محمد رضا خاجوی به سمت معاون آموزشی بیمارستان سینا منصوب شد
خبر انتصاب/ انتصاب خانم دکتر زیبا اقصایی فرد به سمت رئیس حاکمیت بالینی بیمارستان

  از صفحه : 2 تا 2  1 - 2 -  

معرفی اساتید و پزشکان
دکتر افتخار جوادی آرزو - متخصص پاتولوژی
جهت مشاهده CV کلیک نمائید
دکتر شيراني بيدآبادي محمد - متخصص جراحي مغز و اعصاب
جهت مشاهده CV کلیک نمائید
کاربــران

کد ملی :

رمز عبور :

تبلیغات