۱۴۰۰ شنبه ۳ مهر | Saturday 25 September 2021  English         Arabic
بیمارستان سینا
بیمارســتان تخصصی و فوق تخصصی سینــا

طرح تحول نظام سلامت/ برگزاری کمیته ماهیانه بحران و بلایای بیمارستان سینا
طرح تحول نظام سلامت/ مدیر بیمارستان سینا راهکارهای ارائه شده در حوزه مشکلات اجرایی طرح تحول نظام سلامت را تبیین نمود.
طرح تحول نظام سلامت/ برگزاری سومین جلسه سیاستگزاری کمیته دارو، درمان و تغذیه بیمارستان سینا
طرح تحول نظام سلامت / طرح تحول نظام سلامت از نگاه مراجعه کنندگان ؟
طرح تحول نظام سلامت / جلسه سیاستگذاری کمیته دارو ،درمان، تغذیه در بیمارستان سینا
طرح تحول نظام سلامت / نشست دوره ای مدیر بیمارستان سینا با سرپرستاران این مرکز
طرح تحول نظام سلامت / مسئول حاکمیت بالینی بیمارستان سینا تهیه تجهیزات و امکانات مورد نیاز مردم را مهمترین نقطه قوت طرح تحول نظام سلامت دانست
طرح تحول نظام سلامت / سرپرست تيم ارزياب، ارتقاء خدمات هتلينگ بيمارستانها را از بهترين برنامه هاي طرح نظام سلامت دانست
طرح تحول نظام سلامت / مدیر بیمارستان سینا خدمت رسانی در حوزه درمان را حق طبیعی و مسلم مردم دانست
طرح تحول نظام سلامت / بازديد از بيمارستان سینا توسط تيم ارزياب هتلينگ معاونت درمان دانشگاه
طرح تحول نظام سلامت / اولین نشست هم اندیشی بیمارستان سینا در حوزه هتلینگ برگزار گردید
طرح تحول نظام سلامت / مسئول درامد بیمارستان سینا، رضایتمندی مردم را مهمترین جنبه مثبت طرح دانست
طرح تحول نظام سلامت / مترون بیمارستان سینا طرح تحول نظام سلامت را در نوع خود بسیار هدفمند خواند
طرح تحول نظام سلامت / مدیر بیمارستان سینا ارزیابی از اجرای طرح را مثبت دانست
طرح تحول نظام سلامت / برگزاری جلسه هم اندیشی در حوزه سیستم پذیرش و تشکیل پرونده بیمار در بیمارستان سینا
طرح تحول نظام سلامت / برگزاری کمیته دارو، درمان و تجهیزات در بیمارستان سینا
اجراي طرح تحول سلامت دانشگاه / بازدید مدير امور مالي دانشگاه از بيمارستانهاي سينا و جامع زنان
طرح تحول سلامت / مدیر بیمارستان سیناگفت: به زودی طرح نظام سلامت در بیمارستان سینا اجرا می شود
معرفی اساتید و پزشکان
دکتر واقف داوری فرزاد - فلوشیپ جراحی آنکولوژی
جهت مشاهده CV کلیک نمائید
دکتر نیکوبخت محمدرضا - متخصص جراحي كليه و مجاري ادراري
جهت مشاهده CV کلیک نمائید
کاربــران

کد ملی :

رمز عبور :

تبلیغات