۱۴۰۰ پنج شنبه ۶ آبان | Thursday 28 October 2021  English         Arabic
بیمارستان سینا
بیمارســتان تخصصی و فوق تخصصی سینــا

بازدی مدیریتی ایمنی بیمار درتاریخ 98/09/25 از بخشهای جراحی عروق یک - درمانگاه الکتیو - آزمایشگاه
بازدید مدیریتی ایمنی بیمار در تاریخ 98/09/18 از بخش های ICU جنرال یک -ICU اورژانس - اتاق عمل اورژانس - داروخانه مرکزی
بازدید مدیریتی ایمنی بیمار در تاریخ 98/09/11 از بخشهای CCU - دیالیز-ICU اعصاب - اورژانس
بازدید مدیریتی ایمنی بیمار در تاریخ 98/09/04میزراه دو - جراحی عروق 2 -پیوند کلیه - اتاق عمل جنرال
بازدید مدیریتی ایمنی بیمار در تاریخ 98/08/27 میزراه یک - ICU جنرال دو - انکولوژی
بازدید مدیریتی ایمنی بیمار در تاریخ 98/08/13 از بخشهای جراحی فک وصورت وداخلی - جراحی اعصاب زنان - جراحی اعصاب مردان - داروخانه سرپایی
بازدید مدیریتی ایمنی بیمار درتاریخ 98/07/08 از بخش های جراحی یک وچهار - جراحی دو - داخلی مردان - CSSD
بازدید مدیریتی ایمنی بیمار در تاریخ 98/07/22 از بخش های نرولوژی مردان - نرولوژی زنان- MS-کت لب -
بازدیدمدیریتی ایمنی بیمار درتاریخ 98/07/15 از بخش های داخلی زنان - جراحی عروق یک - میزراه یک - ارتوپدی زنان - ارتوپدی مردان
بازدید مدیریتی ایمنی بیمار در تاریخ 98/03/08از بخش ارتوپدی مردان - ارتوپدی زنان -جراحی فک وصورت - جراحی یک و چهار
تیم مدیریت ایمنی بیمار بیمارستان سینا از واحدهای پاراکلینیکی این مرکز بازدید کردند
بازدید مدیریتی ایمنی بیمار از بخش جراحی دو و داخلی زنان
بازدید مدیریتی ایمنی بیمار از آزمایشگاه
بازدید مدیریتی ایمنی بیمار از بخش های دیالیز و ICU اورژانس
بازدید مدیریتی ایمنی بیمار از بخش های جراحی فک و جراحی یک و چهار
بازدید مدیریتی ایمنی بیمار از بخش های ICU جنرال دو و انکولوژی
بازدید مدیریتی ایمنی بیمار از بخش های عروق دو ،VIP و بنای درحال ساخت جلوی ساختمان دکتر زرگر
بازدید مدیریتی ایمنی بیمار از بخش های ارتوپدی زنان و ارتوپدی مردان
بازدید مدیریتی ایمنی بیمار
معرفی اساتید و پزشکان
دکتر علیمحمدی میثم - متخصص جراحی مغز و اعصاب
جهت مشاهده CV کلیک نمائید
دکتر عبدالرزاقی حسینعلی - فلوشیپ جراحی دست
جهت مشاهده CV کلیک نمائید
کاربــران

کد ملی :

رمز عبور :

تبلیغات