۱۳۹۸ يکشنبه ۲۴ آذر | Sunday 15 December 2019  English         Arabic
بیمارستان سینا
بیمارســتان تخصصی و فوق تخصصی سینــا

بازدید مدیریتی ایمنی بیمار از بخش جراحی دو و داخلی زنان
بازدید مدیریتی ایمنی بیمار از آزمایشگاه
بازدید مدیریتی ایمنی بیمار از بخش های دیالیز و ICU اورژانس
بازدید مدیریتی ایمنی بیمار از بخش های جراحی فک و جراحی یک و چهار
بازدید مدیریتی ایمنی بیمار از بخش های ICU جنرال دو و انکولوژی
بازدید مدیریتی ایمنی بیمار از بخش های عروق دو ،VIP و بنای درحال ساخت جلوی ساختمان دکتر زرگر
بازدید مدیریتی ایمنی بیمار از بخش های ارتوپدی زنان و ارتوپدی مردان
بازدید مدیریتی ایمنی بیمار
معرفی اساتید و پزشکان
دکتر شکوری راد علي - متخصص رادیولوژی
جهت مشاهده CV کلیک نمائید
دکتر مقدسي جهرمي مريم - متخصص داخلي، فوق تخصص روماتولوژی
جهت مشاهده CV کلیک نمائید
کاربــران

کد ملی :

رمز عبور :

تبلیغات