۱۳۹۹ يکشنبه ۳۰ شهريور | Sunday 20 September 2020  English         Arabic
بیمارســتان تخصصی و فوق تخصصی سینــا
1392/11/06 : تاریخ مطلب دکتر پورفخر پژمان - متخصص بیهوشی و مراقبت های ویژه
دکتر پژمان پورفخر
متخصص بیهوشی و مراقبت های ویژه - دانشیار

 

  Latin CV                             Farsi CV
جستجوی پزشک
جستجو :    
      
کاربــران

کد ملی :

رمز عبور :

تبلیغات