۱۳۹۷ پنج شنبه ۳۱ خرداد | Thursday 21 June 2018  English         Arabic
بیمارســتان تخصصی و فوق تخصصی سینــا
1394/11/14 : تاریخ مطلب دکتر فرشیدمهر پژمان - فوق تخصص جراحی عروق
دکترپژمان فرشیدمهر
متخصص جراحي، فوق تخصص جراحي عرو.ق - استادیار

 

  Latin CV                                                         Farsi Cv
جستجوی پزشک
جستجو :    
      
کاربــران

کد ملی :

رمز عبور :

تبلیغات