۱۳۹۹ جمعه ۱۳ تير | Friday 3 July 2020  English         Arabic
بیمارســتان تخصصی و فوق تخصصی سینــا
1396/10/12 : تاریخ مطلب دکتر مرتضوی ابوالقاسم - متخصص جراحی مغز و اعصاب
دکتر ابوالقاسم مرتضوی 
متخصص جراحی مغز و اعصاب - استادیار

 

  Latin CV                                          Farsi CV
جستجوی پزشک
جستجو :    
      
کاربــران

کد ملی :

رمز عبور :

تبلیغات