۱۴۰۰ شنبه ۳ مهر | Saturday 25 September 2021  English         Arabic
بیمارســتان تخصصی و فوق تخصصی سینــا
1396/10/12 : تاریخ مطلب دکتر عبداللهی عاطفه - متخصص طب اورژانس
دکتر عاطفه عبداللهی
متخصص طب اورژانس - استادیار

 

  Latin CV                                          Farsi CV
جستجوی پزشک
جستجو :    
      
کاربــران

کد ملی :

رمز عبور :

تبلیغات