۱۳۹۸ جمعه ۲۶ مهر | Friday 18 October 2019  English         Arabic
بیمارســتان تخصصی و فوق تخصصی سینــا
1396/10/12 : تاریخ مطلب دکتر شریف نیا سیدحمیدرضا - متخصص بیهوشی و مراقبت های ویژه
دکتر سیدحمیدرضا شریف نیا
متخصص بیهوشی و مراقبت های ویژه - استادیار

 

  Latin CV                                    Farsi CV
جستجوی پزشک
جستجو :    
      
کاربــران

کد ملی :

رمز عبور :

تبلیغات