۱۴۰۰ دوشنبه ۳ آبان | Monday 25 October 2021  English         Arabic
بیمارســتان تخصصی و فوق تخصصی سینــا
1399/05/13 : تاریخ مطلب دکتر اخوی زادگان حامد - متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری
دکتر حامد اخوی زادگان
متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری - استادیار

 

  Latin CV                              Farsi CV
جستجوی پزشک
جستجو :    
      
کاربــران

کد ملی :

رمز عبور :

تبلیغات