۱۴۰۰ سه شنبه ۴ آبان | Tuesday 26 October 2021  English         Arabic
بیمارســتان تخصصی و فوق تخصصی سینــا
1399/05/14 : تاریخ مطلب دکتر دیالمه حسین - متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری
دکتر حسین دیالمه
متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری - استادیار

 

  Latin Cv                                Farsi Cv
جستجوی پزشک
جستجو :    
      
کاربــران

کد ملی :

رمز عبور :

تبلیغات