۱۴۰۰ سه شنبه ۴ آبان | Tuesday 26 October 2021  English         Arabic
بیمارســتان تخصصی و فوق تخصصی سینــا
1399/10/22 : تاریخ مطلب دکتر نجم الدین فرهاد
دکتر فرهاد نجم الدین
متخصص فارماکولوژی _ فلوشیپ دارو درمانی مراقبتهای ویژه _ استادیار

 

  Latin CV                               Farsi CV
جستجوی پزشک
جستجو :    
      
کاربــران

کد ملی :

رمز عبور :

تبلیغات