۱۳۹۷ جمعه ۲۸ دي | Friday 18 January 2019  English         Arabic
بیمارســتان تخصصی و فوق تخصصی سینــا
1389/10/04 : تاریخ مطلب دکتر پورمند غلامرضا - متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری
دکتر غلام رضا پورمند
متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری، فوق تخصص جراحی کلیه- استاد

 

 

  Latin CV                               Farsi CV

 
جستجوی پزشک
جستجو :    
      
کاربــران

کد ملی :

رمز عبور :

تبلیغات