۱۳۹۷ دوشنبه ۳۰ مهر | Monday 22 October 2018  English         Arabic
بیمارســتان تخصصی و فوق تخصصی سینــا
1389/10/05 : تاریخ مطلب دکتر یعقوبی نوتاش علي - متخصص جراحي عمومي
دكتر علي يعقوبي نوتاش
متخصص جراحي عمومي - استاد

 

  Latin CV                      Farsi CV
جستجوی پزشک
جستجو :    
      
کاربــران

کد ملی :

رمز عبور :

تبلیغات