۱۴۰۰ يکشنبه ۲۹ فروردين | Sunday 18 April 2021  English         Arabic
بیمارســتان تخصصی و فوق تخصصی سینــا
1389/10/05 : تاریخ مطلب دکتر تقاء منصوره - متخصص بیماریهای مغز و اعصاب
دكتر منصوره تقاء
متخصص بيماريهاي مغز و اعصاب - استاد

 

  latin CV                                        Farsi CV
جستجوی پزشک
جستجو :    
      
کاربــران

کد ملی :

رمز عبور :

تبلیغات