۱۳۹۹ يکشنبه ۳۰ شهريور | Sunday 20 September 2020  English         Arabic
بیمارســتان تخصصی و فوق تخصصی سینــا
1389/10/05 : تاریخ مطلب دکتر حدادی آذر - متخصص بیماریهای عفونی
دکتر آذر حدادی
متخصص بیماریهای عفونی - استاد

 

 

 
Latin CV                                                       Farsi CV            

 

 

 

جستجوی پزشک
جستجو :    
      
کاربــران

کد ملی :

رمز عبور :

تبلیغات