۱۳۹۷ چهارشنبه ۳۰ آبان | Wednesday 21 November 2018  English         Arabic
بیمارســتان تخصصی و فوق تخصصی سینــا
1389/10/05 : تاریخ مطلب دکتر دولتشاهی شهاب- متخصص داخلي، فوق تخصص گوارش
دكتر شهاب دولتشاهي
متخصص داخلي، فوق تخصص گوارش - دانشيار

 

   
جستجوی پزشک
جستجو :    
      
کاربــران

کد ملی :

رمز عبور :

تبلیغات