۱۴۰۰ دوشنبه ۳ آبان | Monday 25 October 2021  English         Arabic
بیمارســتان تخصصی و فوق تخصصی سینــا
1389/10/05 : تاریخ مطلب دکتر سلیم زاده احمد- متخصص داخلي، فوق تخصص روماتولوژی
دكتر احمد سليم زاده
متخصص داخلي، فوق تخصص روماتولوژی - دانشيار

 

 


Latin CV                           Farsi CV
 

 

جستجوی پزشک
جستجو :    
      
کاربــران

کد ملی :

رمز عبور :

تبلیغات