۱۳۹۷ شنبه ۳۱ شهريور | Saturday 22 September 2018  English         Arabic
بیمارســتان تخصصی و فوق تخصصی سینــا
1389/10/06 : تاریخ مطلب دکتر کوثری فريد- متخصص پاتولوژی
دكتر فريد كوثري
متخصص پاتولوژي - دانشيار

 

  Latin CV                                     Farsi CV

 

جستجوی پزشک
جستجو :    
      
کاربــران

کد ملی :

رمز عبور :

تبلیغات