۱۳۹۸ شنبه ۳۱ فروردين | Saturday 20 April 2019  English         Arabic
بیمارســتان تخصصی و فوق تخصصی سینــا
1389/10/06 : تاریخ مطلب دکتر مهرسای عبدالرسول - متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری و فلوشیپ پیوند کلیه
دكتر عبدالرسول مهرساي
متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری و فلوشیپ پیوند کلیه - استاد

 

  Latin CV                                 Farsi CV

 

جستجوی پزشک
جستجو :    
      
کاربــران

کد ملی :

رمز عبور :

تبلیغات