۱۳۹۹ يکشنبه ۳۰ شهريور | Sunday 20 September 2020  English         Arabic
بیمارســتان تخصصی و فوق تخصصی سینــا
1389/10/06 : تاریخ مطلب دکتر معینی مجيد - متخصص جراحی عمومی، فوق تخصص جراحي عروق
دکتر مجيد معینی
 متخصص جراحی عمومی، فوق تخصص جراحي عروق - دانشيار

 

   
جستجوی پزشک
جستجو :    
      
کاربــران

کد ملی :

رمز عبور :

تبلیغات