۱۴۰۰ سه شنبه ۴ آبان | Tuesday 26 October 2021  English         Arabic
بیمارســتان تخصصی و فوق تخصصی سینــا
1389/10/06 : تاریخ مطلب دکتر ایمانی فرساد - متخصص بیهوشی و مراقبتهای ویژه/ فلوشیپ درد
دكتر فرساد ايماني
متخصص بيهوشي و مراقبت هاي ويژه / فلوشیپ درد - دانشيار

 

  Latin CV                         Farsi CV

 

جستجوی پزشک
جستجو :    
      
کاربــران

کد ملی :

رمز عبور :

تبلیغات