۱۳۹۹ جمعه ۱۴ آذر | Friday 4 December 2020  English         Arabic
بیمارســتان تخصصی و فوق تخصصی سینــا
1389/10/06 : تاریخ مطلب دکتر پازوکی مرضيه - متخصص داخلي، فوق تخصص ریه
دكتر مرضيه پازوكي
متخصص داخلي، فوق تخصص ريه - دانشیار

 

  Latin CV                                                   Farsi CV                                    
جستجوی پزشک
جستجو :    
      
کاربــران

کد ملی :

رمز عبور :

تبلیغات