۱۴۰۰ سه شنبه ۲۸ ارديبهشت | Tuesday 18 May 2021  English         Arabic
بیمارســتان تخصصی و فوق تخصصی سینــا
1389/10/06 : تاریخ مطلب دکتر حسینی سيدرضا - متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری
دكتر سيدرضا حسيني
متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری (ارولوژي) - دانشيار

 

  Latin CV                  Farsi CV

 

جستجوی پزشک
جستجو :    
      
کاربــران

کد ملی :

رمز عبور :

تبلیغات