۱۳۹۶ چهارشنبه ۲ اسفند | Wednesday 21 February 2018  English         Arabic
بیمارســتان تخصصی و فوق تخصصی سینــا
1389/10/06 : تاریخ مطلب دکتر دائمی ماهرخ - متخصص جراحی عمومی
دكتر ماهرخ دائمي
متخصص جراحي عمومي - استاديار

 

   
جستجوی پزشک
جستجو :    
      
کاربــران

کد ملی :

رمز عبور :

تبلیغات