۱۴۰۰ دوشنبه ۳ آبان | Monday 25 October 2021  English         Arabic
بیمارســتان تخصصی و فوق تخصصی سینــا
1389/10/06 : تاریخ مطلب دکتر سادات ناصری آزاده - متخصص قلب و عروق و فلوشیپ اکوکاردیوگرافی
دكتر آزاده سادات ناصري
متخصص قلب و عروق و فلوشیپ اکوکاردیوگرافی - استاديار

 

   Latin CV                       Farsi Cv
جستجوی پزشک
جستجو :    
      
کاربــران

کد ملی :

رمز عبور :

تبلیغات