۱۳۹۹ يکشنبه ۳۰ شهريور | Sunday 20 September 2020  English         Arabic
بیمارســتان تخصصی و فوق تخصصی سینــا
1392/11/06 : تاریخ مطلب دکتر شریفی عليرضا - متخصص داخلي، فوق تخصص گوارش
دكتر عليرضا شريفي
متخصص داخلي، فوق تخصص گوارش - استاديار

 

  ss
جستجوی پزشک
جستجو :    
      
کاربــران

کد ملی :

رمز عبور :

تبلیغات