۱۴۰۰ يکشنبه ۲۹ فروردين | Sunday 18 April 2021  English         Arabic
بیمارســتان تخصصی و فوق تخصصی سینــا
1389/10/06 : تاریخ مطلب دکتر یزدانخواه کناری عادل - متخصص جراحی عمومی
دكتر عادل يزدانخواه كناري
متخصص جراحي عمومي - دانشیار

 

   
جستجوی پزشک
جستجو :    
      
کاربــران

کد ملی :

رمز عبور :

تبلیغات