۱۴۰۰ پنج شنبه ۶ آبان | Thursday 28 October 2021  English         Arabic
بیمارســتان تخصصی و فوق تخصصی سینــا
1390/01/31 : تاریخ مطلب دکتر کربلائی صالح شاهرخ - فوق تخصص قلب و عروق
دكتر شاهرخ كربلائي صالح
فوق تخصص قلب و عروق - استاديار

 

   
جستجوی پزشک
جستجو :    
      
کاربــران

کد ملی :

رمز عبور :

تبلیغات